DotWay
DotWay

Polityka prywatności

Polityka Prywatności DOTWAY s.c.

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych
DOTWAY Learning & Development Solutions, ul. S. Klonowica 24/169, 30-654 Kraków, REGON 382336439 (dalej: DOTWAY s.c.).

2. Dane kontaktowe
Z
DOTWAY s.c. można się skontaktować poprzez adres email: info@dotway.com, pod numerem telefonu +48 536 585 600/ +48 505 132 310 lub pisemnie: DOTWAY Learning & Development Solutions, ul. S. Klonowica 24/169, 30-654 Kraków.

DOTWAY s.c. nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia dodatkowych informacji handlowych z zakresu oferty
DOTWAY s.c. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
b. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług własnych
DOTWAY s.c. – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
c. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usług takich jak np. udział w
szkoleniu, konsultacjach, webinarze – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

d. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usług podatkowych i rachunkowych.

4. Okres, przez który dane będą przechowywane
Dane będą przetwarzane przez 2 lata lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
DOTWAY s.c. w szczególności:

– podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych,

– podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną,

– podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe,

– podmioty prowadzące rachunkowość, audyty oraz organy publiczne.

przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z DOTWAY s.c. i wyłącznie zgodnie z poleceniami DOTWAY s.c.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1-88)

W celu realizacji powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z DOTWAY s.c. Można to zrobić np. przesyłając wniosek na adres siedziby DOTWAY s.c. lub e-mailowo na adres info@dotway.com.

8. Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Podanie danych osobowych w celu rozpatrywania ewentualnej reklamacji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

9. Podjęte środki ochrony danych
a. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
b. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
c. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Pliki cookies
a. Witryna
dotway.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
b. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody
naszej witryny, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy DOTWAY s.c. oraz dedykowanych agencji interaktywnych w celu optymalizacji działań.


c. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

d. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
e. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Więcej o ciasteczkach (cookies) w naszej Polityce Plików Cookies.

Kraków, 21 stycznia 2019